GALVEX, spol. s r.o.,

Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica

Fakturačné údaje

GALVEX, spol. s r.o.,
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36049506
DIČ: 2020095077
IČDPH: SK2020095077

Telefón

00421 48 / 4154615

E-mail

info@galvex.sk

Kontaktný formulár

Reset
Konatelia spoločnosti:
PharmDr. Ľubomír Kamas

PharmDr. Libuše Kamasová

e-mail: kamas@galvex.sk

tel.: 048/472 6903
e-mail: kamasova@galvex.sk

Prokurista spoločnosti:
Martin Kamas

tel.: 048/472 6902
e-mail: kamasm@galvex.sk

Ústredňa tel: +421/48/41 546 15

kvalifikovaná osoba
PharmDr. Libuše Kamasová
048/47 269 03
kamasova@galvex.sk
vedúca Obchodného oddelenia
Ing. Oľga Kucharová
048/47 269 06
kucharova@galvex.sk
vedúca Úseku zmluvnej výroby
Ing. Alexandra Grúberová
048/47 269 06
gruberova@galvex.sk
vedúca Ekonomického a personálneho oddelenia
Ing. Kristína Tomanová
048/47 269 04
ekonomicke@galvex.sk
Projektový manažér,
vedúci Oddelenia informačných technológií
Ing. Simon Koniar
048/47 269 08
koniar@galvex.sk
vedúci Marketingového oddelenia
Mgr. Jozef Naňo
0945 410 502
nano@galvex.sk
vedúca Oddelenia výroby
Mgr. Jana Latináková
048/47 269 07
latinakova@galvex.sk
vedúca Oddelenia riadenia kvality
Ing. Viera Ďurisová
048/47 269 15
durisova@galvex.sk
vedúca Oddelenia zabezpečovania kvality
Ing. Oľga Hiadlovská
048/47 269 16
hiadlovska@galvex.sk
vedúca Oddelenia registrácií
PharmDr. Mária Medvecká
048/47 269 05
medvecka@galvex.sk
vedúci Oddelenia technického zabezpečenia
Pavel Biba
048/47 269 12
biba@galvex.sk