Zmluvná výroba

Spoločnosť ponúka voľné výrobné kapacity pre zmluvné výroby najmä pre výrobu:

  • tabliet
  • čapíkov
  • topických prípravkov
  • nesterilných roztokov a kvapiek
  • rozvažovanie a rozplňovanie farmaceutických surovín, prachových substancií, roztokov a masťových základov do rôznych obalov

Sme schopní prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám zadávateľa, realizovať aj maloobjemovú a špeciálnu výrobu. Na moderných technologických zariadeniach vieme zabezpečiť výrobu, rozplnenie, etiketovanie a balenie prípravkov. Na všetky zmluvné výroby sme schopní zabezpečiť kontrolu kvality obalov, surovín, medziproduktov a hotových prípravkov. Vieme poskytnúť pomoc a podporu pri príprave výrobnej a kontrolnej dokumentácie, registračnej dokumentácie, validácie výroby, alebo vývojových činností, vrátane stabilitných štúdií. Všetky činnosti vykonávame v súlade s požiadavkami Správnej výrobnej praxe (SVP), ako aj v súlade s požiadavkami noriem ISO 13485 pre výrobu zdravotníckych pomôcok a ISO 9001 pre výrobu liekov, výživových doplnkov a kozmetických prostriedkov.