Výroba

Spoločnosť Galvex má povolenie Ministerstva zdravotníctva SR na výrobu registrovaných tuhých a polotuhých liekových foriem tabliet, čapíkov, mastí, krémov, pást, suspenzií, nesterilných roztokov a kvapiek. Celý výrobný priestor je umiestnený v moderných a nových priestoroch triedy čistoty "D" v zmysle požiadaviek a zásad Správnej výrobnej praxe (SVP). Výroba všetkých liekov, ako aj podporných systémov (výroba čistenej vody, vzduchotechnické systémy a čisté priestory, čistiace a sanitačné procesy) sú zvalidované v zmysle súčasných požiadaviek SVP. Okrem liekov sa vyrábajú prípravky s charakterom farmaceutickej suroviny určené na ďalšie spracovanie v lekárni, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, ako aj zmluvná výroba pre iné firmy.

Obchod

Obchodné oddelenie zabezpečuje nákup surovín, obalov a taktiež predaj hotových výrobkov. V kompetencii Obchodného oddelenia je riešenie prípadných reklamácií v súlade s Reklamačným poriadkom firmy. Sklady obchodného oddelenia sú zabezpečené klimatizáciou pri sústavnom monitorovaní teploty a vlhkosti vzduchu. Firma Galvex, spol. s r. o. nemá vlastnú distribúciu. Distribúcia našich výrobkov je zabezpečovaná distribučnými firmami.

 • Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
 • UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 • Med-Art spol. s r.o.
 • Interpharm Slovakia a.s.
 • Pharmos a.s..
 • Pharmacopola spol. s r.o.
 • Farmavet s r.o.
 • PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
 • Topvet BB spol. s r. o.
 • TIMED, s.r.o.
 • SKYMED, s.r.o.
 • PHAREX, s.r.o.