Galvex

Spoločnosť Galvex začala svoju činnosť 1. februára 1992. Počas svojej existencie si svojim sortimentom, medzi malými výrobcami, vypracovala na slovenskom trhu stabilnú pozíciu. V súčasnosti firma disponuje plochou 4.000 m2 a výrobu realizuje na technologických zariadeniach renomovaných svetových výrobcov. Priestorové, prístrojové a personálne vybavenie firmy je plne v súlade s požiadavkami SVP. Výrobný priestor je v triede čistoty „D“ s predpísanou klimatizáciou a vzduchotechnikou.

Výrobné portfólio
 • Lieky
 • Zdravotnícke pomôcky
 • Výživové doplnky
 • Kozmetické výrobky
 • Prípravky určené na ďalšie spracovanie v lekárni
 • Rozvažované účinné a pomocné farmaceutické suroviny
 • Veterinárne prípravky
Certifikáty a povolenia
 • Certifikát SVP pre výrobu humánnych liekov, vydaný štátnou autoritou ŠUKL
 • Certifikát SVP pre veterinárne lieky, vydaný UŠKVBL
 • Certifikát ISO 13 485 pre výrobu zdravotníckych pomôcok
 • Certifikát ISO 9001 pre výrobu liekov, výživových doplnkov a kozmetických prostriedkov