Povolenia a certifikáty

ISO certifikáty

ISO 9001

ISO 13485

Humánne lieky

SVP certifikát

Povolenia na výrobu

Veterinárne lieky a prípravky

Povolenia na výrobu