AQUA PURIFICATA Ph. Eur.


Použitie:
  • na výrobu a prípravu liekov a liečivých prípravkov v lekárni, pri ktorých nie je požadovaná sterilita a apyrogenita
  • na analytické účely na vykonávanie skúšok totožnosti surovín dodávaných do lekárne
  • na prípravu suchých sirupov, kde sa vyžaduje kvalita čistenej vody
  • ďalšie všeobecné využitie, požadujúce kvalitu čistenej vody pripravovanej v lekárni
  • Čistená voda je vyrábaná v prostredí triedy čistoty D s dodržiavaním zásad SVP.


Kvalita: Kvalita čistenej vody je na úrovni požiadaviek aktuálneho PH. Eur. Je deklarovaná Protokolom o prepustení šarže, ktorý garantuje výrobu podľa SVP a Atestom/Analytickým certifikátom kvality s deklaráciou kvalitatívnych parametrov podľa Ph. Eur. Kvalita čistenej vody počas celej doby použiteľnosti je sledovaná stabilitnými testami.

Uchovávanie a použiteľnosť: Čistená voda je stabilná 2 roky pri teplote do 25°C a po otvorení 7 dní pri zníženej teplote 2-8°C.

Veľkosť balenia: 1 kg

Farmaceutická surovina sa kontroluje vo firme Galvex podľa požiadaviek kvality Ph. Eur. a je vydávaný atest/analytický certifikát – čítaj viac

Odborná literatúra – čítaj viac