Magnesii lactas Galvex
500 mg

Magnéziové tablety

Zloženie:
Liečivo je mliečnan horečnatý dihydrát (magnéziumlaktát dihydrát).
Jedna tableta obsahuje 500 mg mliečnanu horečnatého dihydrátu, čo zodpovedá 51 mg horčíka.
Ďalšie zložky sú ryžový škrob, mastenec, stearan horečnatý, oxid kremičitý koloidný bezvodý, povidón K 30.
Použitie:
Magnesii lactas Galvex 500 mg sa používa ako doplnková liečba pri nedostatočnom príjme horčíka potravou (počas tehotenstva, dojčenia, v puberte, pri rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovaní, strese), pri zvýšených stratách horčíka (po opakovanom vracaní, dlhotrvajúcich hnačkách), pri zvýšenej náchylnosti ku kŕčom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík a liekov zvyšujúcich tvorbu a vylučovanie moču, pri alergických ochoreniach, pri hormonálnej antikoncepcii, na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi, pri cukrovke, pri predráždenosti, zníženej schopnosti sústredenia a závratoch. Na základe odporúčania lekára sa Magnesii lactas Galvex 500 mg používa ako podporná liečba srdcových ochorení, vysokého tlaku krvi, na prevenciu premenštruačného napätia, pri migréne, pri chorobách štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ako súčasť liečby dlhodobých zápalových črevných ochorení, pri kŕčoch v tehotenstve (eklampsia) a pri niektorých poruchách imunity.
Balenie: 50 tabliet, 80 tabliet, 100 tabliet
klinické balenie: 1 200 tabliet

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis