OLIVAE OLEUM RAFFINATUM Ph. Eur.


Použitie: Dermálny olej na vonkajšie použitie.
Na premastenie suchej pokožky.
Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.

Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote do 25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Veľkosť balenia: 100 g, 0,9 kg

Farmaceutická surovina sa kontroluje vo firme Galvex podľa požiadaviek kvality Ph. Eur. a je vydávaný atest/analytický certifikát – čítaj viac

Na uvedený prípravok sa vzťahuje 20%-ná sadzba DPH.