GLYCEROLUM 85% Ph. Eur.


Použitie: Farmaceutická surovina pre magistraliter prípravu.Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.

Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale,chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, tepelnými zdrojmi a oxidačnými činidlami.

Veľkosť balenia: 1,2 kg, 6 kg

Surovina sa kontroluje vo firme Galvex podľa požiadaviek kvality Ph. Eur. a je vydávaný atest/analytický certifikát.

Na uvedený prípravok sa vzťahuje 20%-ná sadzba DPH.