SPIRITUS CUM BENZINO DENATURATUS

ETHANOLUM BENZINO DENATURATUM


Dermálny roztok na vonkajšie použitie.

Zloženie:
Obsahuje 1% V/V benzinum v ethanolum 96% V/V.

Použitie: Na dezinfekciu kože a povrchu nástrojov. Pomocná látka v zdravotníctve.
Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.

Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote do 25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením.Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa a horúcich povrchov.

Použiteľnosť: 3 roky

Veľkosť balenia: 150 g, 0,8 kg