SPIRITUS 96% V/V

ETHANOLUM 96 % V/V


Dermálny roztok na vonkajšie použitie.

Zloženie:
Obsahuje etanol 96% V/V.

Použitie: Má dezinfekčný a vysušujúci účinok. Pomocná látka v zdravotníctve.
Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.

Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote do 25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením.Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa a horúcich povrchov.

Použiteľnosť: 3 roky

Veľkosť balenia: 0,75 kg, 4 kg, 8 kg