SPIRITUS DILUTUS

ETHANOLUM 60%


Dermálny roztok na vonkajšie použitie.

Zloženie:
Obsahuje etanol 60% m/m.

Použitie: Má dezinfekčný a vysušujúci účinok. Pomocná látka v zdravotníctve.
Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.

Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote do 25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením.Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa a horúcich povrchov.

Použiteľnosť: 4 roky

Veľkosť balenia: 50 g, 100 g, 0,8 kg