ETANOL s prídavkom glycerínu a peroxidu vodíka

Zloženie:
Etanol 80 %, glycerín 1,45 %, peroxid vodíka 0,125 %, čistená voda - WHO receptúra.

Použitie: Na dezinfekciu rúk, plôch a predmetov. Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.

Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote do 25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením.Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa a horúcich povrchov.

Použiteľnosť: 3 roky

Veľkosť balenia: 80 g, 0,8 kg