IECORIS ASELLI OLEUM Ph. Eur.


Použitie: Dermálny olej na vonkajšie použitie.
Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.

Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote do 25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Veľkosť balenia: 0,9 kg

Farmaceutická surovina sa kontroluje vo firme Galvex podľa požiadaviek kvality Ph.Eur. – čítaj viac

Na uvedený prípravok sa vzťahuje 20%-ná sadzba DPH.